Czwartek, 13.5.2021 10:33  
Serwisy Funduszy Europejskich
Wybierz Program

AKTUALNE PROJEKTY

AKTUALNOŚCI CPU

KAPITAL_LUDZKI
Biuro Projektów UE Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
Otwórz w lepszej jakości: 360x288 200kbps

Biuro Projektów UE zostało powołane w celu wspomagania rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem oraz świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych. Do głównych zadań Biura Projektów należy pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych na inwestycje oraz rozwój Uczelni, monitorowanie i ewaluacja realizowanych projektów oraz pełna obsługa realizowanych projektów we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi WSZP.

Biuro wspomaga zainteresowane jednostki wewnętrzne w opracowaniu i planowaniu przyszłych projektów wraz z konsultacją możliwości realizacji przedsięwzięć w ramach funduszy strukturalnych.
Biuro poszukuje i nawiązuje współpracę z podmiotami ze wszystkich sektorów w celu realizacji projektów. W tym zakresie Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem może występować zarówno jako podwykonawca, partner, lider lub realizować projekt samodzielnie. Biuro wspomaga i konsultuje najlepszą formę współpracy dla każdego projektu.

W zakresie usług świadczonych dla podmiotów zewnętrznych zapraszamy do zapoznania się z Ofertą.

Biuro Projektów UE WSZP specjalizuje się w zakresie projektów ukierunkowanych na podnoszenie kapitału ludzkiego w tym w szczególności w projektach:

 • badawczych
 • edukacyjnych - szkoleniowych
 • innych projektów z szeroko rozumianej inwestycji w zasoby ludzkie;
Biuro Projektów UE
 1. Organizacyjnie zabezpiecza merytoryczną realizację projektów;
 2. Udziela informacji o dostępnych źródłach finansowania projektów;
 3. Doradza przy wyborze odpowiedniego programu finansującego;
 4. Udziela konsultacji i doradztwa w procesie przygotowania projektów i aplikacji;
 5. Opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją;
 6. Organizuje dla zainteresowanych jednostek działalność szkoleniowo- informacyjną;
 7. Odpowiada za prawidłową realizację projektu ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych i wymogów dla beneficjentów, prawa zamówień publicznych, zasadami kwalifikowalności wydatków itp.
 8. Utrzymuje kontakty z Instytucją Wdrażającą oraz Partnerami;
 9. Monitoruje i dokonuje przeglądów stanu realizacji projektu;
 10. Wspomaga Koordynatora Projektu.
 11. Uczestniczy w konferencjach, seminariach i szkoleniach oraz stale inwestuje we własne zasoby wiedzy i umiejętności podnosząc kwalifikacje i jakość w obsłudze projektów.
 12. Współpracuje z innymi organizacyjnymi jednostkami WSZP w zakresie ich rozwoju z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowaniaWięcej o funduszach strukturalnych na stronie:
            www.funduszestrukturalne.gov.pl
Polityka prywatności