Poniedziałek, 18.1.2021 17:43  
Serwisy Funduszy Europejskich
Wybierz Program

AKTUALNE PROJEKTY

AKTUALNOŚCI CPU

KAPITAL_LUDZKI
Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce

Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce.”


Projekt współfinansowany w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich


Priorytet 1

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej


Działanie 1.1

Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy


Schemat b)

Rozwój oferty usług instytucji rynku pracyProjekt realizowany jest w odpowiedzi na konkurs nr 2/1.1 SPO RZL


Instytucja Wdrażająca

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Wdrażania EFS

Czas trwania projektu: 02 styczeń 2007 – 31 marzec 2008

Obszar realizacji projektu: Projekt o zasięgu ogólnopolskim

Projekt realizowany jest we współpracy z:

  • SMG/KRC Poland Media S.A.
  • Fundacja "Kobiety dla kobiet"


Liderem projektu jest

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem


Menedżer Projektu: Marek Przepiórski

Biuro Projektów UE Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem pełni rolę Biura Partnerstwa Projektu.


Strona projektu: www.pracaelastyczna.pl

Więcej o funduszach strukturalnych na stronie:
            www.funduszestrukturalne.gov.pl
Polityka prywatności