Poniedziałek, 18.1.2021 18:22  
Serwisy Funduszy Europejskich
Wybierz Program

AKTUALNE PROJEKTY

AKTUALNOŚCI CPU

KAPITAL_LUDZKI
TRENDY GOSPODARCZE A ZMIENNOŚĆ MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY

INFORMACJA O PROJEKCIE

I. Tytuł projektu:

„TRENDY GOSPODARCZE A ZMIENNOŚĆ MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY”

Projekt będzie realizowany przez WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA PERSONELEM w Partnerstwie z SMG/KRC w odpowiedzi na konkurs: 1/POKL/8.1.2/2008, ogłoszony przez Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w ramach;

- Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki,

- Działania: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

- Poddziałania: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Beneficjentami projektu będą;

  • przedsiębiorcy prowadzący firmy w województwie mazowieckim, które borykają się z trudnościami wynikającymi ze zmiennością mazowieckiego rynku pracy,

a także ich;

  • pracownicy – obecni i potencjalni,
  • organizacje działające na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstw i wspierania procesów adaptacyjnych w firmie (związki zawodowe, organizacje przedsiębiorców, izby branżowe i inne).
  • instytucje rynku pracy działające na rzecz wspierania przedsiębiorczości i wspierania lokalnego rynku pracy poprzez szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw i ich pracowników.

Wypracowane w ramach projektu raporty i procedury będą dostępne dla wszystkich tych beneficjentów.

Termin realizacji projektu: 01.03.2009 – 31.05.2010 r.


www.naukagospodarce.plWięcej o funduszach strukturalnych na stronie:
            www.funduszestrukturalne.gov.pl
Polityka prywatności