Poniedziałek, 18.1.2021 17:11  
Serwisy Funduszy Europejskich
Wybierz Program

AKTUALNE PROJEKTY

AKTUALNOŚCI CPU

KAPITAL_LUDZKI
PI – Czas na zmianę

O projekcie

Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników skolaryzacji. W roku 2010/2011 wyniósł on 53,7% brutto gdy jeszcze w latach 1990/91 wynosił zaledwie 12,9%. Polska młodzież powszechnie kończy studia wyższe. Jednak awans edukacyjny przyniósł też zmiany na rynku pracy. W latach 90 studia wyższe oznaczały pewną pracę i wyższe zarobki. Powszechność edukacji sprawiła, że niestety skończenie studiów nie jest już jednoznaczne i z lepszą pracą i lepszymi zarobkami.

Wg raportu Uczelnia przyjazna Pracodawcom (Lewiatan i IPiSS,2010) 16% absolwentów nie znalazło pracy mimo ponad 2 letniego okresu poszukiwania. W III kwartale 2011 roku stopa bezrobocia wśród absolwentów do 24 roku życia wynosiła 25,4% w tym kobiet – 30,3%  i mężczyzn – 21,9%. W innych grup wiekowych różnica między stopą bezrobocia mężczyzn i kobiet nie jest tak duża. Według Raportu (PARP; 2010) na kierunkach sfeminizowanych (ponad 70% stanowią kobiety) kształci się aż 51% studentów. Do kierunków tych należą: opieka społeczna, pedagogika, medycyna, kierunki biologiczne, humanistyczne, weterynaryjne, społeczne. Mężczyźni stanowią znaczną większość jedynie na kierunkach informatycznych, związanych z usługami transportowymi i inżynieryjno-technicznych. Kierunki sfeminizowane generują większy odsetek bezrobotnych niż te uznawane za męskie. Z danych(GUS;2011) wynika że w roku 2009/10 kobiety stanowiły 58,2% wszystkich studentów w tym 66,3% na Uniwersytetach 61,1% w wyższych szkołach ekonomicznych 74,2% w szkołach pedagogicznych, 74,6% w medycznych ale zaledwie 32,4% na Politechnikach. Badania wskazują, że po kierunkach technicznych łatwiej jest uzyskać zatrudnienie.

Oznacza to, że informacja o tym jaką ofertę edukacyjną wybrać by odnieść sukces na rynku pracy jest znacznie bardziej potrzebna kobietom niż mężczyznom. Projekt więc przyczyni się do przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy. Rzetelne informacje o potencjale rynku mogą wpłynąć na podejmowane decyzje o skorzystaniu z oferty, szczególnie gdy nie wiąże się ona z pewnością uzyskania pracy.
Więcej o funduszach strukturalnych na stronie:
            www.funduszestrukturalne.gov.pl
Polityka prywatności