Poniedziałek, 18.1.2021 17:46  
Serwisy Funduszy Europejskich
Wybierz Program

AKTUALNE PROJEKTY

AKTUALNOŚCI CPU

KAPITAL_LUDZKI
Oferta
  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych;
  • Doradztwo w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych oraz wymaganej dokumentacji dołączanej do wniosku;
  • Doradztwo w zakresie planowania, zarządzania oraz realizacji projektów edukacyjnych;
  • Doradztwo w zakresie projektowania budżetu oraz prawidłowego rozliczania projektu zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków;
  • Doradztwo w zakresie opracowywania struktur i systemu zarządzania projektem dla indywidualnego podmiotu oraz partnerstw;
  • Konsultacje w zakresie wymogów formalno – prawnych wraz z opracowaniem wzorcowej dokumentacji realizacji projektu.

Zapraszamy do współpracy!

Dane teleadresowe do Biura Proejktów UE w zakładce KontaktWięcej o funduszach strukturalnych na stronie:
            www.funduszestrukturalne.gov.pl
Polityka prywatności